Om Lilla Björn

Lilla Björn förlag är en ekonomisk förening som ger ut flerspråkiga, illustrerade barnböcker och specialiserar sig på böcker med speglande läsriktningar. Vår ambition är att inspirera till läslust och språkinlärning och samtidigt främja den språkliga mångfalden i Sverige. Genom att erbjuda böcker med text på både svenska och annat språk möjliggörs språkinlärning och böckerna kan således användas som en resurs dels för den som vill lära sig svenska och dels som en del av modersmålsundervisning.

Vi som står bakom förlaget är klasskamrater från förlagsutbildningen på Stockholms universitet och boken, och förlaget, startade som en kursuppgift men skulle komma att bli någonting mycket större – en produkt som vi är väldigt stolta över.

Om print-on-demand

Vi trycker våra böcker print-on-demand via Publit. Det betyder att boken trycks först efter att du har köpt den och skickas direkt från tryckeriet till dig, eller kanske till din vän som en present.


Emma Bäck, Produktions- och distributionsansvarig
Madeleine Dahlström, Redaktionschef
Kerstin Elias Costa, Illustratör och formansvarig
Anna Nordh, Marknadschef
Sofie Wallström, Controller
Karin Wändahl, Förlagschef